logo

Studentské konference/letní školy

Studentská konference "Metody algebry a funkcionální analýzy v aplikacích" 2023

Studentská konference "Metody algebry a funkcionální analýzy v aplikacích" 2022

Kombinatorika na slovech a matematická fyzika 2021

Kombinatorika na slovech a matematická fyzika 2020

Kombinatorika na slovech a matematická fyzika 2019

Kombinatorika na slovech a matematická fyzika 2018

Matematické metody v teorii pevných látek 2017

Kombinatorika na slovech a matematická fyzika 2016

Studentská konference "Metody algebry a funkcionální analýzy v aplikacích" 2015

Kombinatorika na slovech a matematická fyzika 2014

Představení skupiny

Témata závěrečných prací

Níže naleznete některá z vypsaných témat pro bakalářské, magisterské i doktorské práce. Pro úplnější přehled vyhledejte jména našich členů na webu katedry matematiky zde (bakalářské práce) a zde (magisterské práce)!

Témata ze spektrální analýzy strukturovaných matic a souvisejících problémů

Přehled rámcových témat navržený F. Štampachem.

Imaginární magnetické pole a černé díry

Problém navržený D. Krejčiříkem.

Řešitelné modely grafenu

Problém navržený M. Tuškem.

Spektrální geometrie: trable královny Dídó a nové výzvy

Problém navržený D. Krejčiříkem.

Variace na harmonické téma

Problém navržený M. Tuškem.

Geometrický variační problém při digitálním zpracování obrazu

Problém navržený D. Krejčiříkem.

Pseudospektra v kvantové mechanice

Problém navržený D. Krejčiříkem.

Metamateriály a fyzikální realizace neviditelnosti

Problém navržený D. Krejčiříkem.

Kvantové systémy se smíšenou dimenzionalitou

Problém navržený M. Tuškem a O. Turkem.

Metody redukce evolučních rovnic

Problém navržený V. Klikou

Teorie semigrup a stabilita reakčně-difuzně-advekčních rovnic

Problém navržený V. Klikou

Okrajové podmínky pro směsi látek

Problém navržený V. Klikou

Konstrukce bází v reprezentačním prostoru konečně rozměrné reprezentace Lieovy algebry

Problém navržený S. Poštou.

Analytická řešení nefickovské difuze

Problém navržený V. Klikou a M. Kozákem.

Turingův model prostorového uspořádání a vliv geometrie

Problém navržený V. Klikou a M. Kozákem.

Nutná a postačující podmínka pro separovatelnost matice hustoty.

Problém navržený Č. Burdíkem a O. Navrátilem (Fakulta dopravní). Matice hustoty slouží k popisu tzv. smíšeného kvantového stavu. Otázka její separovatelnosti je fundamentální i v aplikacích jako je kvantové počítání. $$\varrho=\sum_{\alpha=1}^{n}p_\alpha\,\varrho_1^\alpha\otimes\varrho_2^\alpha$$


fnspe_link
Department of Mathematics
Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Czech Technical University in Prague
Trojanova 13, 120 00 Prague 2, Czech Republic
mafia(at)km(dot)fjfi(dot)cvut(dot)cz
rss logo
ctu_link