logo

Combinatorics on Words and Mathematical Physics 2014Datum konání: 18.-24.5. 2014 (hraniční dny jsou příjezdové/odjezdové)
Místo konání: Kruh u Jilemnice
Abstrakty

Součástí studentské konference budou následující tři krátké přednáškové série, v jejichž rámci budou studentům přiděleny (s jistou zatím blíže nespecifikovanou možností výběru) problémy k vypracování. V závěrečných dnech konference potom studenti představí jejich řešení.

V případě zájmu o účast pište Matěji Tuškovi na tusekmat(kysela ryba)fjfi(tecka)cvut(tecka)cz.

Matematická formulace a jednoduché úlohy kvantové mechaniky

Erwin

Elegantní formulace nerelativistické kvantové mechaniky umožňuje z několika prostých matematických postulátů odvodit rozmanitou škálu fyzikálně pozorovatelných jevů, které nemají v klasické fyzice makrosvěta obdoby. Nahlédněte do matematické formulace dnes prakticky středobodné fyzikální teorie v sérii přednášek přístupných studentům FJFI již na konci druhého ročníku. Dozvíte se mimo jiné:

Vystoupí: Tomáš Kalvoda, David Krejčiřík, Matěj Tušek, Daniel Vašata

Přednášky:

OGcats

Úvod do teorie ortogonálních polynomů

Ortogonální polynomy (OGP) se objevují v mnoha odvětvích dnešní matematiky a fyziky. Narazíte na ně např. ve funkcionální analýze, kvantové fyzice, numerické matematice, nebo v teorii reprezentací grup. Důvodem je to, že OGP mají mnoho pěkných vlastností. V minikurzu přiblížíme obecnou teorii OGP. Vysvětlíme, proč polynomy nazýváme ortogonální a odvodíme řadu algebraických i analytických vlastností OGP. Tyto výsledky pak ilustrujeme na konkrétních příkladech.

V kurzu se pokusím vystačit si s elementárními prostředky. K dobrému porozumnění stačí znát matematickou analýzu a lineární algebru na úrovni, jak jsou vyučované na FJFI. Cílem kurzu bude udělat si přibližnou představu o tom, o co jde v teorii OGP.

Vystoupí: František Štampach

Přednášky:

Základy epidemiologie a dynamika ChFSV: Dá se to vůbec přežít?

tiger

Chronická forma smrtícího vtipu (dále jen ChFSV) představuje pro člověka kvůli vysoké infekčnosti, komplikované diagnostice a neexistenci účinné léčby závažnou hrozbu. Otázka šíření ChFSV, speciálně kvantitativní podmínky nutné pro vznik epidemie, se tedy jeví jako nanejvýš aktuální.

Kurz začneme teoretickou přípravou: úvodem do teorie stability diferenciálních rovnic a bifurkací a představením základních epidemiologických modelů a jejich rozšíření. Z matematického hlediska se budeme zabývat obyčejnými i parciálními diferenciálními rovnicemi a rovnicemi se zpožděním. Následně navrhneme několik úkolů týkajících se ChFSV, které by měly osvětlit například vliv zpoždění, difuze nebo okrajových podmínek na stabilitu systému a samozřejmě předpovědět vývoj lidské populace.

Prerekvizity nejsou téměř žádné, student druhého ročníku by měl být dostatečně připraven z kurzů lineární algebry a matematické analýzy.

Reference
http://www.youtube.com/watch?v=sdWGlJrG6sQ

Vystoupí: Michal Kozák, Radek Novák

Přednášky:
fnspe_link
Department of Mathematics
Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Czech Technical University in Prague
Trojanova 13, 120 00 Prague 2, Czech Republic
mafia(at)km(dot)fjfi(dot)cvut(dot)cz
rss logo
ctu_link